شیعه به جهنم می رود ؟

در آیه 80 سوره مبارکه بقره می خوانیم :

و گفتند هرگــــز آتـش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید . بگو آیا پیمانی از خـــدا گرفته اید ؟ ــ و خـداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد ــ یا چیزی را که نمی دانید به خــــدا نسبت می دهید.

در آیه 24 سوره مبارکه آل عمران نیز معنای مشابهی ملاحظه می گردد .

خداوند متعال طی آیات متعددی در قرآن مجید  " بنی اسرائیل " را بخاطر گفتار و کردار غلط شان نکوهش نموده است و در حقیقت گفتار و کردار غلط نکوهش شده و ازاقوام متعدی به عنوان فاعل به آن افعال یا گفتار مذموم نامبرده  شده است .

حالا چرا بعضی اعم از یهودی یا مسیحی و یا مسلمان فکر می کنند از آتش دوزخ مصون خواهند بود ؟!!

دوست عزیزم آقای داود جمشیدیان از حجت الاسلام پروازی سوال کرده بود آیا این که گفته می شود شیعه به جهنم نمی رود صحیح است ؟ پاسخ ایشان یک جمله کوتاه بیشتر نبود " بله شـیـعــه به جهنم نمی رود " تاکید ایشان برلفظ شیعه بیانگر این حقیقت بود که " کسی که در گفتار و کردار شیــعه و رهرو راه عـــلی علیه السلام باشد اهل جهنم نخواهد بود "  بلی این قطعاً عدالت است که شیعه به جهنم نرود.

شایسته است توجه بیشتری به این مفاهیم داشته باشیم تا یک عمر راه را به اشتباه نرویم .

/ 0 نظر / 11 بازدید