اندوخته...

عمر صد ساله به جز روزی نیست                       زنــــدگی آش دهن سـوزی نیست

فقــر و پیـــــری چو به هم پیوستند                       قــوز بالاتر از این قـــوزی نیست

بکوشیم  .... که تا در انتهای این زندگی کوتاه و بی ارزش

فقیر نباشیم زیرا کار خیلی سخت خواهد شد بهتر است به فکر اندوخته ای درخور باشیم

برگ سبزی به گور خویش فرست                     کس نیارد ز پس تو پیش فرست

/ 2 نظر / 16 بازدید
حسین

بسیار عالی

علی

ممون از نوشته های خوبتان مرد خدا.سایتتان به من ارامش خاصی میدهد.[فرشته][لبخند]