تعداد کلمه امام در قرآن مجید

کلمه( امام) به معنای رهبر و زمامدار به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن امده است.که مطابق است با روایات پیامبر(ص) مبنی بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر هستند.

همچنین کلمات

( یوم ) 365 بار

( شهر) به معنای ماه 12 بار

کلمات ( مرد ) و ( زن ) به تعداد مساوی

در قرآن کریم آمده است و .....

نقل از آقای مهدی شاهچراغ

/ 0 نظر / 26 بازدید