چرا کشکول ؟

کشکول ظرفی است که درویشان به شانه خود آویزان می کنند و در آن چیزهای متفاوت و متنوعی دیده می شود ....

کشکول کنایه از مجموعه ای متنوع و متفاوت است . مثلاً  کتاب کشکول شیخ بهایی شامل شعرهاو نثرهای مورد علاقه اوست که البته برخی از این شعرها و نثرها از خود وی و برخی نیز گردآوری او از دیوان هاو کتاب های مورد علاقه‌اش هستند ، همچنین  مضامین ِ دینی، تاریخی، ادبی، ریاضی و نجومی نیز در آن موجود است. این مطالب اغلب بی‌هیچ نظم خاصی به دنبال هم آمده‌اند

چون مطالبی که در نظر دارم بنویسم متفاوت و مختلف است لذا این نام را برگزیدم

/ 0 نظر / 15 بازدید